feb 25

Denna säsong har jag gjort eftersök med två av mina hundar ihop. Ina som spårhund och Maja som släpphund. Kombinationen har slagit väl ut med att Ina är såpass spårnoga för att vara en tyskterrier :-). Maja går vid sidan om mig utan koppel och släpps vid behov. Hon är stor och snabb nog för att springa ikapp skadat vilt på kortare distans. Oftast har det dock varit Ina som kommit fram till dött djur. Men vart och vartannat så händer det att Maja har varit till stor hjälp som backup. …Mer »

feb 20

Detta är något som jag helt enkelt bara älskar. Att gå ensam med sin hund och försöka få lite småvilt i väskan. Eftersom jag haft begränsad tillgång till denna typ av jakt har det varit desto mer spännande. Detta klipp är när jag jagar med Maja. …Mer »

feb 05

Jag gillar att smygjaga mitt på dagen i fullt dagsljus då mycket av viltet vilar. Jag hade tidigare denna morgon sett ett ENORMT vildsvin i området och jag förväntade mig att han fortfarande skulle vara i närheten. Jag tog Nelly med mig som smygande partner. Vi startade från motsatt sida av såten där jag såg honom senast i hopp om att få ”träffa” honom. …Mer »

feb 01

Den här säsongen har varit ganska intressant för oss. Jag fokuserade på att få en hel del tid för min bruna jaktterrier Ina eftersom detta var hennes första riktiga jaktsäsong. Även resten av mitt ”crew” såg fram emot att skälla i skogen. Eftersom jag läser sista året av mina studier var jag tvungen att göra några besvärliga prioriteringar vilket innebar två månaders mindre jakt. Lyckligtvis kunde jag ta till vara det bästa av den tiden. 🙂 …Mer »